Tractament de dades: Consulta formulari de contacte

Estimat usuari, a continuació se li ofereix la informació sobre el tractament de les meves dades per a aquesta finalitat: Consulta formulari de contacte.

  1. Responsable de Tractament: PUNTO NEUTRO, S.L.
  2. Delegat de Protecció de Dades: Ángel Rodríguez Ruiz, Telèfon 93 013 02 62 i al correu electrònic dpd@puntoneutro.net.
  3. Finalitat de Tractament: Permetre la resolució de qualsevol consulta remesa a PUNTO NEUTRO mitjançant aquest formulari.
  4. Legitimació: Consentiment explícit i únic per a aquest tractament.
  5. Procedència de les Dades: De la persona interessada.
  6. Termini de Conservació de les Dades: Durant el temps mínim necessari per poder resoldre la consulta.
  7. Cessió i Transferència de Dades: No es comunicaran les dades a tercers.
  8. Drets: Accés a les dades proporcionades, Rectificació de les dades proporcionades, Limitació de les dades proporcionades i Supressió de les dades proporcionades. Així mateix es preveu el permís a retirar el permís de contacte.
  9. Possibilitat de revocar consentiment informat: Enviar sol·licitud dirigida a la direcció de correu electrònic dpd@puntoneutro.net. Per a més informació sobre el contingut de sol·licitud consultar l'apartat vuitè de la "Política de Privacitat".
  10. Possibilitat de reclamar davant l'autoritat de control (AEPD): Si ho desitja, pot emetre qualsevol tipus de reclamació davant l'AEPD. Per a això pot seguir el següent enllaç www.aepd.es/areas-de-actuacion/reclamaciones-de-telecomunicaciones.