Política de privacitat

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la Informació i Comerç Electrònic , PUNTO NEUTRO, SL (d'ara endavant, PUNTO NEUTRO) li comunica que:

  1. Les dades personals facilitades a través de les pàgines web de titularitat de PUNTO NEUTRO, www.puntoneutro.net, www.locktosend.com, www .locktosend.com, www.locktosend.net, www.locktosend.net, www.uptosend.com, www.uptosend.com, (d'ara endavant LLOCS WEB) sempre se sol·licitarà que siguin proporcionades voluntàriament de forma expressa i s'incorporaran en un fitxer automatitzat de titularitat de PUNTO NEUTRO, la finalitat és permetre la gestió de la relació entre PUNTO NEUTRO i els Usuaris dels seus LLOCS WEB; facilitar la comunicació amb els mateixos i la seva participació en els serveis disponibles sol·licitats per la seva part en aquests llocs web, així com dur a terme l'enviament de comunicacions comercials i informació general sobre PUNTO NEUTRO o dels seus productes respecte dels quals els Usuaris poguessin estar interessats.
  2. En el cas que per participar en algun servei existent en qualsevol dels nostres llocs web, els Usuaris haurien d'aportar dades personals, aquests garanteixen que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, ja que aquests usuaris seran els únics responsables de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació. En el cas que les dades aportades per un Usuari pertanyessin a un tercer diferent de qui facilita les dades, l'Usuari ha d'informar el tercer dels aspectes continguts en aquesta Política i obtenir la seva autorització per facilitar les seves dades a PUNTO NEUTRO.
  3. Quan les dades personals siguin recollides a través d'un formulari, caldrà que l'usuari aporti, almenys, aquells marcats com obligatoris, ja que si no es subministressin aquestes dades considerades necessàries, PUNTO NEUTRO no podrà gestionar la participació del usuari al servei del Lloc web corresponent.
  4. PUNTO NEUTRO no permet la participació de menors d'edat en els serveis dels seus llocs web. Per això, els Usuaris menors d'edat necessiten el previ consentiment dels seus pares o tutors per participar. PUNTO NEUTRO s'eximeix de qualsevol responsabilitat per l'incompliment d'aquest requisit.
  5. PUNTO NEUTRO té allotjats els servidors on s'emmagatzemen les seves dades en les instal·lacions d'una entitat ubicada a la Unió Europea i, en resposta a la seva preocupació per garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades, ha adoptat els nivells de seguretat requerits de protecció de les dades personals i ha instal·lat els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a través dels seus llocs web. No obstant això, PUNTO NEUTRO no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d'alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l'usuari.
  6. Si opta a abandonar el lloc web de PUNTO NEUTRO a través d'enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, PUNTO NEUTRO no es farà responsable de les polítiques de privacitat d'aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l'ordinador de l'usuari.
  7. PUNTO NEUTRO utilitza cookies a la seva pàgina web de manera que efectua un seguiment de la navegació efectuada pels seus usuaris. Les cookies són fitxers físics d'informació personal allotjats en el propi terminal de l'usuari. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s'impedeixi la creació d'arxius cookie o s'adverteixi de la mateixa.
  8. La política d'PUNTO NEUTRO respecte al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que l'usuari hagi sol·licitat rebre oferint en tot moment una via de comunicació que permeti la baixa del servei.
  9. Per exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades, vostè pot fer-ho a través del nostre DPD (Delegat de Protecció de Dades), que és Àngel Rodríguez Ruiz, telèfon 91 040 62 41 i al correu electrònic dpd@puntoneutro.net. L'ús d'aquest correu, la figura del DPD o el telèfon de contacte per a altres fins diferents als derivats de l'aplicació del RGPD, està terminantment prohibit i Punto Neutro, S.L. i el seu DPD actuaran d'acord amb el dret contra qui els fes servir de forma diferent a les expressades en aquestes condicions.
  10. Si no desitja rebre comunicacions comercials relatives a les activitats de PUNTO NEUTRO, en qualsevol moment, pot manifestar el seu desig de NO rebre més comunicacions comercials per part de PUNTO NEUTRO mitjançant l'enviament d'aquesta sol·licitud a la adreça de correu: oficina@puntoneutro.net.