Plans i tarifes

Pla complet


Inclou comunicacions certificades per mail, emmagatzematge d'arxius enviats, arxivat a llarg termini, enviament de contractes electrònics per a la seva firma en línia i enviament de comunicacions per SMS certificat. Totes les dades romandran 100% encriptades. Permet l'enviament d'arxius de fins a 4 GB de pes.

Provi-ho gratis!

Provi el servei durant un mes de forma totalment gratuïta i sense compromís. En finalitzar el període de prova decideixi si vol seguir utilitzant el servei o no.

Quota de 150 € / mes + IVA, inclou:


 • 25.000 comunicacions certificades per mail al mes.

 • 25 comunicacions per SMS certificat al mes.

 • 10 contractes electrònics al mes. El firmant rebrà el contracte mitjançant una comunicació certificada per mail per a la seva visualització i firma en línia.

 • 200 GB de capacitat d'emmagatzematge de documents enviats, disponibles en tot moment per a la seva descàrrega.

 • 400 GB de capacitat en el servei d'Arxivat a Llarg Termini. Guardi els documents adjunts de les seves comunicacions per un període de 5 anys o superior.

 • 100 GB de capacitat de transferència mensual de documents. Com a usuari podrà enviar documents de fins a 4 GB de pes.

 • Instal·lació remota inclosa. Punto Neutro realitzarà tot el procés d'instal·lació i configuració.

 • 25 llicències d'ús.


Quota de 250 € / mes + IVA, inclou:


 • 50.000 comunicacions certificades per mail al mes.

 • 50 comunicacions per SMS certificat al mes.

 • 20 contractes electrònics al mes. El firmant rebrà el contracte mitjançant una comunicació certificada per mail per a la seva visualització i firma en línia.

 • 400 GB de capacitat d'emmagatzematge de documents enviats, disponibles en tot moment per a la seva descàrrega.

 • 800 GB de capacitat en el servei d'Arxivat a Llarg Termini. Guardi els documents adjunts de les seves comunicacions per un període de 5 anys o superior.

 • 200 GB de capacitat de transferència mensual de documents. Com a usuari podrà enviar documents de fins a 4 GB de pes.

 • Instal·lació remota inclosa. Punto Neutro realitzarà tot el procés d'instal·lació i configuració.

 • 50 llicències d'ús.


Quota de 500 € / mes + IVA, inclou:


 • 100.000 comunicacions certificades per mail al mes.

 • 100 comunicacions per SMS certificat al mes.

 • 40 contractes electrònics al mes. El firmant rebrà el contracte mitjançant una comunicació certificada per mail per a la seva visualització i firma en línia.

 • 700 GB de capacitat d'emmagatzematge de documents enviats, disponibles en tot moment per a la seva descàrrega.

 • 1.400 GB de capacitat en el servei d'Arxivat a Llarg Termini. Guardi els documents adjunts de les seves comunicacions per un període de 5 anys o superior.

 • 350 GB de capacitat de transferència mensual de documents. Com a usuari podrà enviar documents de fins a 4 GB de pes.

 • Instal·lació remota inclosa. Punto Neutro realitzarà tot el procés d'instal·lació i configuració.

 • 100 llicències d'ús.


Quota de 1.000 € / mes + IVA, inclou:


 • 200.000 comunicacions certificades per mail al mes.

 • 250 comunicacions per SMS certificat al mes.

 • 100 contractes electrònics al mes. El firmant rebrà el contracte mitjançant una comunicació certificada per mail per a la seva visualització i firma en línia.

 • 1.000 GB de capacitat d'emmagatzematge de documents enviats, disponibles en tot moment per a la seva descàrrega.

 • 2.000 GB de capacitat en el servei d'Arxivat a Llarg Termini. Guardi els documents adjunts de les seves comunicacions per un període de 5 anys o superior.

 • 500 GB de capacitat de transferència mensual de documents. Com a usuari podrà enviar documents de fins a 4 GB de pes.

 • Instal·lació remota inclosa. Punto Neutro realitzarà tot el procés d'instal·lació i configuració.

 • 200 llicències d'ús.


Desitja incorporar serveis addicionals al seu pla mensual?

Si té previst utilitzar altres serveis addicionals als que estan inclosos a la seva quota, ara pot afegir-los al seu pla mensual. D'aquesta forma obtindrà uns costos més baixos que si utilitza aquests serveis sota demanda.

 • Afegir 10 enviaments de SMS al meu pla.  + 1 € / mes
 • Afegir 10 enviaments mensuals de SMS amb certificat d'emissió al meu pla.  + 1.5 € / mes
 • Afegir 10 contractes certificats mensuals amb un destinatari al meu pla. Els destinataris addicionals es cobraran amb concepte addicional a la seva quota.  + 6 € / mes
 • Afegir 10 enviaments PREMIUM LOCKtoSEND mensuals al meu pla.  + 5 € / mes
 • Afegir 50 GB d'emmagatzematge en compte al meu pla.  + 20 € / mes
 • Afegir 50 GB de capacitat de transferència mensual al meu pla.  + 10 € / mes
 • Afegir 1 llicència d'ús addicional al meu pla.  + 1 € / mes

Complements afegits al meu pla:
Cost total del meu pla: / mes + IVA ( € tots els impostos inclosos)