Plans i tarifes

Comparació de plans de quota mensual


Pla bàsic
Pla complet
Quotes
25
50
75
100
150
250
500
1.000
Comunicacions certificades per mail al mes
2.500
7.500
15.000
20.000
25.000
50.000
100.000
250.000
Emmagatzematge d'arxius enviats al compte
25 GB
50 GB
100 GB
150 GB
200 GB
400 GB
700 GB
1.000 GB
GB de transferència mensual
12,5 GB
25 GB
50 GB
75 GB
100 GB
200 GB
350 GB
500 GB
Contractes electrònics al mes
-
-
-
-
10
20
40
100
SMS certificats al mes
-
-
-
-
-
-
-
-
Arxivat a llarg termini
-
-
-
-
400
800
1.400
2.000
Llicències d'ús incloses
5
10
15
20
25
50
100
200
Instal·lació remota
Sota demanda. Cost addicional
Inclosa

Consums addicionals de plans de quota mensual


  • 0,03 € per destinatari addicional fora de quota en comunicacions certificades per mail.

  • 1,03 € l'emissió d'enviament certificat amb protecció de propietat intel·lectual (modalitat PREMIUM - LOCKtoSEND) + 0,30 € per destinatari addicional.

  • 0,5 € per GB addicional d'espai d'emmagatzematge per a fitxers enviats.

  • 0,5 € per GB addicional utilitzat en concepte de transferència mensual d'arxius.

  • 0,20 € per SMS certificat.

  • 3 € / 5 anys per GB d'Arxivat a Llarg Termini.

  • 2 € per contracte electrònic + 0,5 € per destinatari addicional.

  • 2 € per a dipòsit d'arxius en Compliance fins a una mida màxima de 25 MB. A partir dels 25 MB, per cada MB addicional 0,001 €.

  • 1 € per certificat de Resum d'Activitat.


Preus per consum unitari


Usuari amb compte gratuït
Usuari amb recàrrega de 10€
Usuari amb recàrrega de 20€
Usuari amb recàrrega de 40€
Comunicacions certificades per mail
0,50€ / dest.
0,40€ / dest.
0,30€ / dest.
0,20€ / dest.
Comunicacions PREMIUM - LOCKtoSEND
1,60€ + 0,40€/dest.
1,30€ + 0,36€/dest.
1,10€ + 0,32€/dest.
1,03€ + 0,30€/dest.
Emmagatzematge d'arxius enviats al compte
10 dies d'emmagatzematge. Si es vol allargar l'emmagatzematge se li cobrarà del saldo 0,5€/GB/mes
60 dies d'emmagatzematge. Si es vol allargar l'emmagatzematge se li cobrarà del saldo 0,5€/GB/mes
60 dies d'emmagatzematge. Si es vol allargar l'emmagatzematge se li cobrarà del saldo 0,5€/GB/mes
60 dies d'emmagatzematge. Si es vol allargar l'emmagatzematge se li cobrarà del saldo 0,5€/GB/mes
Contracte electrònic
2€ / dest.
1,90€ / dest.
1,80€ / dest.
1,70€ / dest.
SMS sense certificat
0,15€ / dest.
0,15€ / dest.
0,15€ / dest.
0,15€ / dest.
SMS amb certificat d'emissió
0,20€ / dest.
0,20€ / dest.
0,20€ / dest.
0,20€ / dest.
Emmagatzematge d'arxius a llarg termini
3€ / 5 anys per GB en Arxivat a Llarg termini
3€ / 5 anys per GB en Arxivat a Llarg termini
3€ / 5 anys per GB en Arxivat a Llarg termini
3€ / 5 anys per GB en Arxivat a Llarg termini
Instal·lació i configuració
No inclosa. Possibilitat d'auto instal·lació a partir de manuals des de l'apartat de la web Descàrregues i Manuals. Preu per instal·lació sota demanda de 50€ pel registre i la instal·lació en un equip + 15€ per instal·lació en cada equip addicional
No inclosa. Possibilitat d'auto instal·lació a partir de manuals des de l'apartat de la web Descàrregues i Manuals. Preu per instal·lació sota demanda de 50€ pel registre i la instal·lació en un equip + 15€ per instal·lació en cada equip addicional
No inclosa. Possibilitat d'auto instal·lació a partir de manuals des de l'apartat de la web Descàrregues i Manuals. Preu per instal·lació sota demanda de 50€ pel registre i la instal·lació en un equip + 15€ per instal·lació en cada equip addicional
No inclosa. Possibilitat d'auto instal·lació a partir de manuals des de l'apartat de la web Descàrregues i Manuals. Preu per instal·lació sota demanda de 50€ pel registre i la instal·lació en un equip + 15€ per instal·lació en cada equip addicional