Punto Neutro

Què fem


Què es PUNTO NEUTRO?

PUNTO NEUTRO és una plataforma d'eines en línia que et permet assegurar i demostrar tota la documentació i informació relativa als teus comunicacions digitals amb tercers.

La plataforma està basada en tres pilars fonamentals per a qualsevol particular, professional o empresa:

 • La Seguretat: Derivada de la encriptació de dades i documents que envia, rep o diposita a través de la plataforma.
 • Capacitat probatòria: Tota evidència digital dels processos comunicatius queda registrada en certificats que recullen l'entrega, lectura i descàrrega dels documents.
 • Immediatesa: La implantació de noves tecnologies permet aconseguir uns resultats immediats i una automatització de l'activitat del client, el que implica un important estalvi de temps i diners.

Quines solucions digitals ofereix PUNTO NEUTRO?

 • Correu Electrònic Certificat: Podràs demostrar el contingut i el lliurament de tots els teus correus electrònics.

  Disposes de diverses modalitats d'enviament amb diferents garanties certificatorias entre les quals podràs escollir segons quines siguin les teves necessitats de certificació:

  1. Enviament Bàsic (SENDtoCERT) amb certificació de contingut i lliurament.
  2. Enviament Bàsic Plus (SENDtoCERT ACP) amb certificació de contingut, lliurament i amb justificant de lectura certificat.
  3. Revisió estàndard (SENDtoYOU) amb certificació de contingut, lliurament i amb descàrrega certificada de documents.
  4. Enviament Avançat (UPtoSEND) amb certificació de contingut, lliurament i amb descàrrega certificada de documents protegida per contrasenya.
  5. Enviament Premium (LOCKtoSEND) amb protecció de propietat intel·lectual.

 • Missatge de Text (SMS) Certificat: Podràs remetre avisos i notificacions directament al dispositiu mòbil dels teus destinataris, podent demostrar el contingut, l'envio, l'entrega al dispositiu mòbil en una data concreta i la descàrrega de documents adjunts des de l'enllaç.

  Per cada missatge de text hauràs d'especificar:

  1. Nombre de mòbil del destinatari
  2. Cos de missatge (màx. 160 caràcters)
  3. Documents adjunts

  Segons el Pla de Consum que tinguis contractat, hauràs de pagar el preu abans de l'enviament o se't cobrarà com a concepte addicional al teu quota mensual. Si disposes de saldo al teu compte se't descomptarà el preu de l'enviament de forma directa.

 • Bústia Certificada: Podràs autoritzar als teus destinataris mitjançant un enllaç enviat per correu electrònic perquè et lliurin arxius i documents de fins a 4 GB de grandària.

  Aquests arxius i documents es guardaran de forma segura amb el vostre compte i per cada acció de dipòsit tant tu com l'autoritzat que realitza el lliurament obtindreu un certificat amb capacitat probatòria.

  Per PUNTO NEUTRO podràs rebre qualsevol tipus d'arxiu o document, des de PDF fins a imatges o vídeos d'alta qualitat.

 • Contractes Electrònics Certificats: Podràs enviar per correu electrònic teus propis contractes perquè siguin signats en línia.

  Els teus destinataris rebran un correu electrònic certificat amb un enllaç d'accés a la pantalla de signatura. Podràs especificar un únic text contractual o dividir-lo en diferents clàusules que el signant haurà visualitzar i signar per separat.

  Pel que fa al tipus de signatura, podràs escollir entre signatura digital simple (clic d'acceptació en pantalla) i signatura digital per doble factor (clic d'acceptació en pantalla + Codi enviat per SMS al mòbil del signant).

 • Signatura Automatitzada de PDF: Amb el servei Signatura Automatitzada de PDF de PUNTO NEUTRO podràs automatitzar la signatura dels documents PDF que remetis com documents adjunts a les teves comunicacions certificades.

  Aquest servei només està disponible per a clients que treballen amb Microsoft OUTLOOK per a Windows i requereix de la instal·lació d'un complement específic de PUNTO NEUTRO.

  Amb el complement de PUNTO NEUTRO per a Microsoft OUTLOOK ja instal·lat, podràs accedir a l'apartat d'ajustaments i seleccionar el certificat digital amb el qual vols que es signin els documents PDF.

 • Portal Web Peticions Certificades ARCO: Amb el Portal web Peticions Certificades ARCO de PUNTO NEUTRO, podràs oferir com a responsable de tractament de dades un mitjà senzill, gratuït i segur pel qual els afectats pel tractament de dades que tu facis puguin enviar-una petició per a l'exercici dels seus drets ARCO, de conformitat amb els procediments establerts per llei.

  Amb el Portal web Peticions Certificades ARCO de PUNTO NEUTRO estaràs oferint un mitjà senzill, gratuït i segur per a l'exercici dels drets ARCO dels teus afectats i estaràs complint de forma exhaustiva amb la legislació vigent.

 • Dipòsit Certificat d'arxius i documents - Protocols Corporatius: Aquest servei permet d'una manera senzilla, ràpida i còmoda dipositar al teu compte de PUNTO NEUTRO qualsevol document, protocol o arxiu en format digital del que hagi de quedar constància.

  Amb el servei Dipòsit Certificat d'arxius i documents - Protocols Corporatius, el Responsable de Compliment Normatiu (Compliance Officer) de la teva empresa podrà treballar amb la tranquil·litat de saber que té una eina digital que li ofereix immediatesa i garanties probatòries per a l'exercici de la seva activitat diària.