PUNTO NEUTRO, contractes electrònics certificats

Enviï contractes electrònics als seus destinataris d'una forma fàcil i segura.

Podrà saber en temps real si el destinatari ha obert el contracte i si l'ha firmat.

Obtindrà dos certificats que acrediten l'entrega del correu de notificació i la firma del contracte.


Com a usuari de PUNTO NEUTRO té accés al mòdul de contractes electrònics. A continuació li expliquem com funciona:

  1. Abans d'enviar el contracte haurà d'especificar els destinataris del mateix i l'assumpte del correu de notificació. Així mateix, disposa d'un espai on podrà enganxar o redactar el contracte que vol enviar.

    Pot especificar múltiples destinataris per l'enviament. No obstant això, s'enviarà un contracte per a cada destinatari de forma individual.

  2. El correu electrònic de notificació que s'envia al destinatari està certificat, pel que podrà demostrar, com a mínim, la seva intenció de notificar al firmant de l'existència del contracte.

  3. El destinatari podrà visualitzar el contracte en el cos del correu electrònic. No obstant això, per poder firmar el contracte, sigui per acceptar-lo o per rebutjar-lo, haurà de fer clic a un enllaç que el portarà a Punto Neutro.

  4. Si el destinatari firma acceptant el contracte, ambdues parts rebreu un correu de Punto Neutro amb el contracte electrònic firmat, així com amb el certificat que acredita la firma i el moment exacte en què aquesta s'ha produït. Si pel contrari el destinatari firma rebutjant el contracte, ambdues parts rebreu un correu electrònic de Punto Neutro amb el certificat que acredita el rebuig del contracte.


Preus i quotes


Per a un ús esporàdic del servei de contractes electrònics de PUNTO NEUTRO

Preu contracte unitari Preu amb precàrrega de 10 € Preu amb precàrrega de 20 € Preu amb precàrrega de 40 €
Contracte electrònic de Punto Neutro 2 € / contracte 1,9 € / contracte 1,8 € / contracte 1,7 € / contracte

Si s'especifiquen múltiples destinataris, s'estaran enviant múltiples contractes.

Per un ús constant dels contractes de PUNTO NEUTRO

Com a usuari de quota mensual obtindrà el preu més avantatjós per l'enviament dels seus contractes, independentment de la quota que tingui contractada. El mòdul de contractes per a quota mensual tarifa en relació a la següent tarifa:

Preu per contracte: 1,70 €