PUNTO NEUTRO, notificacions mitjançant missatge de text (SMS)

Notifiqui informació important als seus destinataris mitjançant l'ús d'un missatge de text.

Pot escollir entre la modalitat de SMS o SMS amb certificat d'emissió.

Si desitja enviar un SMS amb certificat d'entrega al dispositiu destinatari, sol·liciti'l aquí.


Pot enviar un missatge de text (SMS) directament des del seu panell d'usuari. Descobreixi com funciona:

  1. Abans d'enviar un missatge de text (SMS) haurà d'especificar el destinatari i el cos del missatge. Disposa de 160 caràcters per a la seva redacció.

  2. Esculli la modalitat de notificació mitjançant SMS que vulgui realitzar: SMS o SMS amb certificat d'emissió. Si desitja fer ús de la modalitat de SMS amb certificat d'entrega en el dispositiu destinatari, sol·liciti'l a l'enllaç de dalt.

  3. Una vegada enviat, el sistema el redirigirà a l'apartat de SMS enviats, des d'on podrà fer un seguiment dels passos de l'enviament i si és el cas, descarregar el certificat d'emissió.


Preus i quotes


Sigui usuari d'ús esporàdic o usuari de quota mensual, els serveis de notificació mitjançant missatge de text (SMS) tarifen de la següent forma:

Preu per destinatari
SMS 0,15 €
SMS amb certificat d'emissió 0,20 €